Kozminski Business Hub

Gala Ekosystem Pozytywnego Wpływu 2022

Już 30 czerwca odbędzie się Gala łącząca ogłoszenie laureatów Rankingu Startupów Pozytywnego Wpływu oraz firm nagrodzonych
w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wydarzenie podsumuje tegoroczną pracę nad oceną polskich przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej i pozytywnej zmiany.

Zachęcamy do śledzenia agendy wydarzenia (informacje w agendzie będą aktualizowane na bieżąco):

AGENDA

10:00-10:40

Powitanie

10:40 – 11:00

Rozmowa z Martą Zucker – Odpowiedzialne. Kobiety Przyszłości

11:00 – 11:30

Panel dyskusyjny pt. „Jak i dlaczego mierzymy pozytywny wpływ”

11:30 – 12:00

Ogłoszenie laureatów „Startupy Pozytywnego Wpływu 2022” i nowej, czwartej edycji Raportu Startupy Pozytywnego Wpływu – Ekosystem zmiany”

12:00-12:30

Świat młodych: młodzi z biznesem – biznes ze światem – Debata Samsung – Solve for tomorrow

12:30 – 13:15

Przerwa, zapraszamy uczestników na poczęstunek

13:15 – 14:00

Wprowadzenie – Ranking Odpowiedzialnych Firm po raz 16

14:00 – 14:45

Ogłoszenie wyników Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022

14:45 – 15:00

Wręczenie dyplomów dla słuchaczek/y studiów podyplomowych “CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com