Kozminski Business Hub

Fabryka Startupów

Czym się zajmujemy?
Wyobraź sobie fabrykę samochodów. Z jej taśm produkcyjnych zjeżdżają gotowe części, z których potem powstają auta. Wszystkie są identyczne, bo firma wprowadza na rynek jeden wyjątkowy model pojazdu. My też mamy fabrykę, choć działa ona trochę inaczej.

W Venture Building tworzymy startupy. Każdy z nich jest wyjątkowy, bo powstaje na podstawie niepowtarzalnego pomysłu jego właściciela. My zbieramy te pomysły, a następnie rekrutujemy zespoły, które je rozwiną i zrealizują. Szukamy zdolnych osób o rozwiniętych kompetencjach, z pierwszymi doświadczeniami w budowaniu start-upów. Łączymy je w zespoły i dajemy narzędzia do wdrożenia pomysłów. W ten sposób, dzięki efektywnym zespołom, z naszej fabryki „wyjeżdżają” samodzielne startupy.

Działalność venture buildera, tj. firmy, która podejmuje się budować nowe spółki, dzieli się zwykle na kilka etapów:

01

Kreowanie pomysłów na biznes

02

Testowanie projektów
na rynku

03

Rekrutacja talentów do
stworzenia zespołów
założycielskich

04

Tworzenie produktu,
zaczynając od MVP

05

Wsparcie w wejściu
na rynek

06

Wyszukiwanie inwestora
zewnętrznego do nowego
startupu

Jak tworzymy zespoły?

Zakładamy dwie strategie tworzenia zespołu

Najpierw formujemy skład zespołu, a potem wybieramy i dostosowujemy temat i rodzaju projektu do uformowanego już zespołu.

Najpierw wybieramy temat i rodzaj projektu, a dopiero potem tworzymy zespół, który projekt zrealizuje.

Którą strategię wybrać?

Obydwie strategie mogą być w pewnych sytuacjach efektywne. Opierając się na naszych obserwacjach, rekomendujemy jednak strategię pierwszą jako bardziej bezpieczną i skuteczniejszą. Dzięki zadbaniu najpierw o dobór osób do zespołu i o zbudowanie relacji między jego członkami można zapobiec późniejszym problemom w zakresie współpracy i komunikacji podczas pracy nad projektem. Zdarzało się, że niektóre zespoły formowały się „ad hoc” i pod presją czasu, co nie zawsze przekładało się na efektywność ich pracy projektowej. Dobrze, by uczestnicy, spotykając się już na etapie procesu rekrutacyjnego, pomyśleli o tym, z kim chcieliby pracować. Warto aktywnie szukać kontaktu i zbierać informacje o innych uczestnikach zarówno ze względu na ich zainteresowania i doświadczenie zawodowe, jak i predyspozycje psychologiczne: otwartość na współpracę, proaktywność, konstruktywność wypowiadania się.

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com