Kozminski Business Hub

Startup Impact Program

II edycja programu akceleracyjnego dla startupów pracujących na rzecz lepszej przyszłości 

Kozminski Business Hub wspólnie z Grupą Żabka uruchamiają drugą edycję programu akceleracyjnego. Szukamy młodych przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowego wsparcia, aby w pełni się rozwinąć. Startupów, których celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na otaczający świat. Zapraszamy!

Jakich startupów szukamy?
Czy Twoje rozwiązanie dotyczy:

Zmniejszanie śladu środowiskowego

Rozwiązania na rzecz przechwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla z powietrza.

Rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną

Rozwiązania z zakresu innowacyjnego i niskoemisyjnego chłodnictwa produktów żywnościowych

Innowacyjne metody ograniczania marnowania żywności w łańcuchu wartości.

Opakowania przyszłości

Alternatywne rozwiązania dla tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub kompostowanych dla opakowań jednostkowych produktów żywieniowych gotowych do spożycia lub podgrzania.

Dobrostan i równe szanse

Rozwiązania dla polepszania dobrostanu dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i równowagi emocjonalnej.

Rozwiązania ułatwiające usamodzielnianie i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Rozwój przedsiębiorczości

 Rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorcy dla nowoczesnej gospodarki.

Jeśli tak — na pewno chcemy Cię poznać!

Zgłoś się jeśli:

Masz już prototyp swoich usług lub/i produktów. Może to być MVP — minimalna wersja produktu, którą można poddać testom.

Masz określoną grupę docelową — wiesz, czyje problemy rozwiązuje Twój startup i do kogo chcesz kierować swoją komunikację.

Nie musisz mieć:

Klientów

Dotrzemy do nich razem.

Eksperckiego zaplecza

Możesz skorzystać z naszych możliwości technicznych, marketingowych, prawniczych i innych.

Co możesz zyskać?

Mentoring prowadzony przez wysokiej klasy ekspertów

Możliwość przetestowania swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce

Szansę na współpracę z wszystkimi podmiotami z Grupy Żabka

Wsparcie dopasowane do potrzeb Twojego startupu

Zobacz jak będziemy działać

03.10

Start rekrutacji

24.10

Webinar o Startupach
Pozytywnego Wpływu

06.11

Koniec rekrutacji

7-14.11

Selekcja startupów do II etapu
(Open Day)

14.11

Informacja dla zakwalifikowanych
do Open Day

Listopad 2022

Open Day i selekcja do programu akceleracyjnego

Grudzień 2022

Start akceleracji

Marzec 2023

Finał, czyli Demo Day

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia

Dlaczego warto rozwinąć się pod naszymi skrzydłami?

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku i w jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej Grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych. W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie.

Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową.

W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

KBH, powstały przy Akademii Leona Koźmińskiego, organizuje ekosystem wsparcia innowacji. Spółka od wielu lat edukuje przedsiębiorców  oraz wspiera nowe i dobrze rokujące biznesy. 

Program akceleracyjny KBH cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Do tej pory odbyły się 4 edycje programu, do których za każdym razem zgłosiło się po kilkadziesiąt startupów. Podczas każdej edycji uczestnicy mieli do dyspozycji wsparcie szerokiego grona mentorów. Łącznie w programie akceleracyjnym pracowało 50 ekspertów z różnych dziedzin.

KBH co roku stwarza raport Startupów Pozytywnego Wpływu zawierający wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, szczegółowe opisy działalności najciekawszych w danym roku startupów oraz informacje odnośnie inicjatyw wspierających ten ruch w Polsce.

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com