Kozminski Business Hub

STARTUPY POZYTYWNEGO WPŁYWU

2023

WYDAWCA RAPORTU:

RAPORT “Ekosystem zmiany”.

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany”

Coraz więcej startupów pragnie dołożyć swoje cegiełki do korzystnych zmian zachodzących w naszych społecznościach. Śmiało można powiedzieć, że startupy pozytywnego wpływu (SPW) to nurt widoczny już na polskim rynku. Nowi przedsiębiorcy podejmują się przede wszystkim wyzwań przyjętych przez ONZ w postaci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Startupy Pozytywnego Wpływu w Polsce

Startupy Pozytywnego Wpływu

SPW to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowana na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, takich jak dobra jakość edukacji, równość płci, czysta i dostępna energia. Organizacje, które realizują te postulaty w ramach swojej działalności, są bardziej wartościowe, ale nie tylko. Akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu opierają się przecież na innowacjach i nowoczesnej technologii. W SWP dbałość o lepszą jakość życia ludzi i ochronę środowiska idą więc w parze z wysokim poziomem rzetelności organizacyjnej.

Raport SPW

Raporty zawierają wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, szczegółowe opisy działalności najciekawszych w danym roku startupów oraz informacje odnośnie inicjatyw wspierających ten ruch w Polsce. Raporty pokazują również innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez startupy pozytywnego wpływu w wybranych branżach – od budownictwa przez edukację i zrównoważoną modę aż po zdrowie i odpowiedzialną turystykę.

Kto przygotowuje raport?

Raporty są przygotowane w ramach Kozminski Business Hub przez zespół słuchaczy studiów podyplomowych na ALK „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” – pod kierunkiem Mirelli Panek-Owsiańskiej i profesora Bolesława Roka. Inicjatywa jest istotnym elementem realizacji Strategii Zrównoważonej Transformacji Akademii Leona Koźmińskiego.

Publikacji Raportu towarzyszy publicznie dostępna i uaktualniana baza online polskich startupów pozytywnego wpływu – obecnie obejmuje ona ponad 800 firm

Raport startupy pozytywnego wpływu 2023

Bazy startupów pozytywnego wpływu 2023

Wyróżnione startupy pozytywnego wpływu 2023

Partnerzy raportu

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”

Pierwsza edycja Raportu SPW 2019

„Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to opis otwierający nowy obszar w biznesie.

Mamy w Polsce do czynienia z początkiem istotnej zmiany na rynku przedsiębiorczości w kontekście społecznej odpowiedzialności i wyzwań sformułowanych w postaci Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Chodzi o społecznie innowacyjne startupy, wdrażające modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie, tworzone zwykle przez młodych ludzi. Motywacja założycieli często jest osobista, ale też wynika z oczekiwań rynku – zarówno użytkowników jak i dużych partnerów biznesowych, instytucjonalnych oraz zmian legislacyjnych stwarzających nowe możliwości.

Druga edycja Raportu SPW 2020

„Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to kolejny szkic do portretu zjawiska, które budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie.

Żyjemy w czasach przełomu i jednocześnie wielkiej niepewności. Dlatego warto dobrze zrozumieć nową falę pozytywnego biznesu, która łączy wiele strumieni, płynących z różnych źródeł. W obliczu nadchodzących zmian powinniśmy zadbać przynajmniej o cztery filary w biznesie: o pasję – która musi towarzyszyć wszelkim poszukiwaniom; o pozytywny wpływ – bo tylko to uzasadnia teraz naszą działalność; o głębokie innowacje – niezbędne na poziomie modeli, procesów i systemów; wreszcie o odpowiedzialność – która niczym kompas moralny zapewni właściwy kierunek.

Trzecia edycja Raportu SPW 2021

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu.
Radykalna innowacja społeczna”

Startupy pozytywnego wpływu (SPW) to widoczny już nurt na rynku polskich startupów, w ramach którego podejmowane są m.in. wyzwania przyjęte przez ONZ w postaci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Czwarta edycja Raportu SPW 2022

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu.
Radykalna innowacja społeczna”

Startupy pozytywnego wpływu (SPW) to widoczny już nurt na rynku polskich startupów, w ramach którego podejmowane są m.in. wyzwania przyjęte przez ONZ w postaci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com