Kozminski Business Hub

Ekosystem  zmiany – Raport Startupy Pozytywnego Wpływu oraz Ranking Odpowiedzialnych Firm 2022

W Akademii Leona Koźmińskiego 30 czerwca odbyła się gala podsumowująca tegoroczną pracę nad oceną polskich przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej i pozytywnej zmiany. Ogłoszono laureatów Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem Zmiany” oraz wyniki XVI Rankingu Odpowiedzialnych Firm.