Kozminski Business Hub

Kozminski Research & Consulting wdrożył rozwiązanie automatyzacji kontroli systemów IT w Senetic w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.

Senetic

Kozminski Research & Consulting wdrożył rozwiązanie automatyzacji kontroli systemów IT w Senetic w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.

Biznes, który wsparliśmy

Partner Projektu Senetic to spółka dostarczająca rozwiązania IT dla firm, edukująca w swojej branży i wytwarzająca oprogramowania. Senetic realizuje także outsourcing IT, zapewniając zwiększającą wydajność chmurę.

Nasze zadanie

Usługi Partnera projektu dotyczą cyberprzestrzeni, która nie mniej niż świat realny narażona jest na zagrożenia i awarie. Działalność spółki Senetic i jej zasoby informacyjne wymagają więc niczym nieprzerwanej ochrony. Dotychczasowe narzędzia nie badały bezpieczeństwa systemów na bieżąco i nie dostosowywały się do ciągle zmieniających się zagrożeń.
Celem projektu stało się wdrożenie algorytmu, który będzie w stanie z góry przewidzieć i zapobiec wszelkim ryzykom.

Ochrona, która wyprzedza zagrożenia

W odpowiedzi na potrzeby Partnera opracowaliśmy i wdrożyliśmy algorytm stale monitorujący stan bezpieczeństwa systemów IT. Narzędzie na podstawie danych zgromadzonych od użytkowników i w drodze uczenia się maszynowego analizuje, wykrywa i z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiega anomaliom czy awariom systemowym.

Korzyści dla Partnera

Nasz Partner otrzymał wielowymiarowy produkt, który sprawdza się w różnych filarach działalności spółki. Usprawniona kontrola procesów IT ma zastosowanie w obszarze technicznym, socjotechnicznym czy edukacyjnym. Stabilny algorytm gwarantuje bezpieczeństwo usług Senetic, uspójnia cały system, także pod kątem RODO, a co za tym idzie — sprawia, że firma bardziej zasługuje na zaufanie klientów.

A co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Wspólnie skutecznie usprawnimy procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie.

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com