Kozminski Business Hub

Kozminski Research & Consulting wdrożył platformę analizy ryzyka transakcji finansowych dla Incaso Group w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.

Incaso Group

Kozminski Research & Consulting wdrożył platformę analizy ryzyka transakcji finansowych dla Incaso Group w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.

Biznes, który wsparliśmy

Partner projektu Incaso funkcjonuje w wymagającym dużej odpowiedzialności obszarze doradztwa finansowego. Od 2003 roku przygotowuje informatyczną oprawę dla instytucji obowiązanych, doczekawszy się przy tym statusu lidera na swoim rynku.

Nasze zadanie

W związku z dalszym rozwojem spółki i zmianą prawa Incaso Group potrzebowało naszego wsparcia w koniecznym usprawnieniu swoich usług. Celem było stworzenie rozwiązania, które w szerokim zakresie będzie sprawdzać poprawność transakcji finansowych, w szczególności pod kątem ich zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Algorytm w służbie bezpieczeństwu

W rezultacie naszych działań powstała platforma analizująca ryzyko operacji finansowych. Jej algorytm wykorzystuje bazy danych, informacje o stronach transakcji, przepisy prawne, a także listy sankcyjne. Na podstawie zgromadzonych danych generuje raporty o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych oraz przekazuje je Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Korzyści dla Partnera

Spółka Incaso Group zyskała narzędzie, które gwarantuje jej ponad 600 tysiącom klientów, m.in.: bankom, instytucjom płatniczym, kantorom, ubezpieczycielom, że przestrzegają obowiązków prawnych wynikających z ustawy. Nasz Partner świadczy obecnie usprawnione i lepiej zautomatyzowane usługi.

A co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Wspólnie skutecznie usprawnimy procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie.

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com