Kozminski Business Hub

Kozminski Research & Consulting przygotował i wdrożył rozwiązanie automatyzacji kontroli systemów IT w Supervisor Consulting w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.

Ekologia, równość płci, rozwój technologii – to tylko niektóre z ważnych spraw, które obecnie niezmiernie interesują młodych ludzi. I to już osoby w wieku licealnym! Właśnie dla nich powstało wyzwanie Leothon Young SDG, którego celem było sięgnięcie po pomysły nastoletnich umysłów.

Zespoły składające się z uczniów szkół średnich pracowały nad pomysłem na lokalny projekt. Miał on dotyczyć jednego spośród czterech wybranych do konkursu celów ONZ. 

  • Czysta i dostępna energia,
  • Innowacyjność, przemysł i infrastruktura,
  • Zrównoważone miasta i społeczności,
  • Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Rezultatem końcowym pracy uczestników były raporty podające definicję wyzwania wraz z jego kluczowymi elementami, przedstawieniem istniejących przykładów i pokazaniem procesu rozwoju oraz oczekiwanych efektów własnego rozwiązania. Zespoły mogły korzystać ze wsparcia mentorskiego i z tą pomocą opracować jak swój pomysł.

Najlepsze 10 grup zaprezentowało swoje projekty przed Jury podczas finału Leothonu, 6 kwietnia. Zwycięskie 3 zespoły otrzymały nagrody pieniężne w wysokości kolejno: 10 000 zł, 4000 zł i 2000 zł. Uczniowie otrzymali też czeki ze zniżkami na pierwszy semestr studiów po angielsku w Akademii Leona Koźmińskiego wynoszącymi kolejno: 60%, 40%, 20% dla każdej osoby z grupy.

Zrównoważony rozwój, pomoc potrzebującym, zanieczyszczenie powietrza

Trzy uczniowskie grupy szczególnie zachwyciły Jury i zdobyły nagradzane miejsca.

I miejsce zajął zespół „Baczyński” z III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Zespół opracował projekt o nazwie AreA make your city sustainable. Opracowana aplikacja pozwoli na efektywną komunikację oraz edukację mieszkańców, promując zrównoważony rozwój. Rozwiązanie spersonalizowane dla danego miasta umożliwia mieszkańcom działania na rzecz środowiska (np. przekazanie zużytych baterii, wolontariat) w zamian za benefity, np. zniżkę na bilety do teatru czy kina, zniżki za zebrane punkty. Aplikacja będzie miała wiele funkcji dodatkowych, między innymi mieszkańcy będą mogli przekazać swoje pomysły czy propozycje, jak uczynić miasto lepszym i bardziej eko. Użytkownicy będą mieli także możliwość głosowania, które pomysły są według nich warte do wdrożenia przez samorząd.

II miejsce zajął zespół „Slapstick” z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.

Zespół pracował nad projektem Sowa skierowanym do osób starszych, którzy potrzebują pomocy. Stworzona przez nich platforma miałaby za zadanie zrzeszać wolontariuszy oraz osoby starsze potrzebujące pomocy lub zwyczajnie samotne. Aplikacja ma pozwalać na przydzielenie wolontariuszy do poszczególnych osób, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, udaniu się do lekarza czy po prostu do towarzystwa. Wolontariusze będą mogli zgłosić, w czym mogą pomóc, gdzie oraz w jakim czasie. Pomysł przy wsparciu społecznym może osiągnąć wiele i dotrzeć do wielu osób w potrzebie, osiągając przy tym Cele Zrównoważonego Rozwoju na rzecz społeczeństwa. 

III miejsce zajął zespół „Prus4People” z XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Zespół zajął się istotnym problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Zaproponowano dwa rozwiązania: jedno dotyczące obsadzenia roślinami paneli akustycznych znajdujących się przy drogach w Warszawie tak, aby zanieczyszczenie powietrza było redukowane. Drugą propozycją było stworzenie otwartych ogrodów w każdej z dzielnic w ten sposób, aby osoby nieposiadające ogródków mogły spędzać czas w miłym, zielonym otoczeniu. Społeczeństwo samodzielnie mogłoby dbać o rabaty jak i wspólnie prowadzić wskazaną przestrzeń tak, żeby spełniała ich oczekiwania i była ona dostępna dla każdego.

Kopalnia świeżych pomysłów

Juniorska wersja Leothonu przerosła wszelkie oczekiwania. Młodzież podeszła do wyzwania z prawdziwym zaangażowaniem motywowanym przede wszystkim chęcią pracy na rzecz lepszej przyszłości. Pomysły, które wykreowały licealne zespoły, zachwycają dojrzałym zrozumieniem współczesnych problemów i przemyślanymi szczegółami. W związku organizator i Partnerzy z jeszcze większą przyjemnością przechodzą do pracy nad drugą edycją konkursu, która odbędzie się już jesienią 2022 roku.

Young SDG Leaders 2022 Leothon at Kozminski University demonstrated the amazing creativity and engagement of secondary school students. Their SDG focused projects revealed a clear understanding of contemporary challenges and their passion for turning fresh ideas into opportunities for the whole society. Together with our strategic partners “Fundacja empiria i wiedza”, CFA Society Poland and E-mission we are strongly committed to support new generations on this path during the next Leothon “Young SDG Leaders 2023”, which starts in September 2022. “ – Franjo Mlinaric, ALK 

“CFA Society Poland dziękuje za zaproszenie w charakterze partnera w konkursie. Poziom prezentacji i zaangażowanie młodych ludzi w realizację projektów odpowiedzialnych społecznie i realizujących cele zrównoważonego rozwoju budzi podziw i daje nadzieję, że ich wrażliwość realnie uczyni świat bardziej przyjaznym. U uczestników widać było pasję, przygotowanie i wiarę w swoje możliwości działania na rzecz SDG. Nie ukrywam, że trudno było wybrać zwycięzcę i poziom prezentacji pozytywnie mnie zaskoczył.

Wierzę, że o wielu z uczestników jeszcze usłyszymy i niejeden i niejedna stanie się lokalnym liderem na rzecz globalnej zmiany. Konkurs Leothon z pewnością jest bardzo wartościową inicjatywą edukacyjną, której wróżę sukces wśród inicjatyw wspierających młodych i ambitnych ludzi zaangażowanych w poprawę rzeczywistości wokół nich.”

Magdalena Fac-Skhirtladze, Deputy Executive Director CFA Society Poland

Partnerzy wydarzenia

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com