Kozminski Business Hub

Druga edycja Hackathonu EcoCraft zaowocowała dodatkami do Minecraft, dzięki którym gra będzie szerzyć ekologiczne wartości wśród swoich licznych graczy. W 24-godzinnym wyzwaniu udział wzięły zespoły gotowe do zaprogramowania dobrze działającej wtyczki. Oczywiście nie zabrakło dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród.

Finałową Galę projektu EcoCraft trudno nazwać jedynie ostatnim etapem ciekawego konkursu. Wydarzenie 13 września w Krakowie towarzyszące Festiwalowi im. Stanisława Lema było przede wszystkim spotkaniem przedstawicieli odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw z młodymi osobami, których łączy zainteresowanie technologią i ekologią. Gala stanowiła podsumowanie konkursu przeprowadzanego już drugi raz.

Konkurs poświęcony grze Minecraft i ekologii

Kozminski Business Hub w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego, Microsoft, Bankiem Millennium oraz TAURON po raz drugi zorganizował konkurs poświęcony grze Minecraft. Odbywał on się w dwóch etapach. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było stworzenie koncepcji pluginu, który doda do gry ekologiczne elementy i tym samym skupi uwagę społeczności graczy właśnie na problemach środowiska naturalnego. 

Do wyzwania przystąpiły kilkuosobowe zespoły, zakwalifikowane do udziału na podstawie zadania rekrutacyjnego. Zanim przystąpiono do 24-godzinnej części konkursowej, odbyły się wprowadzające do wydarzenia warsztaty. 

23 czerwca rozpoczęła się główna część hackathonu pierwsza faza konkursu. Uczestnicy w ciągu doby mieli opracować koncepcję i plan wdrożenia swojej wtyczki, wykorzystując w tym celu języki programowania: Java i Python. W czasie pracy zespoły mogły korzystać ze wsparcia mentorskiego, by dopracować swoje koncepcje do perfekcji. Ocenie podlegały trzy elementy efektów pracy drużyn:

  1. stworzenie koncepcji wtyczki w czasie wydarzenia,
  2. wartość propagowania idei środowiskowej, 
  3. możliwość wdrożenia wtyczki do gry.

Wsparcia mentorskiego dla wydarzenia udzieliły Centrum UNEP/GRID–Warszawa oraz Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema. Cały Hackathon odbywał się w formule online. 

Podczas drugiego etapu zwycięskie zespoły z etapu pierwszego na przestrzeni czerwca i sierpnia przygotowywały na podstawie zatwierdzonych koncepcji gotowe do wdrożenia dodatki, mające rozszerzyć możliwości Minecrafta o aspekty prośrodowiskowe.

Wdrożeniom nadzorowali mentorzy: Daniel Starczewski (UNEP/GRID–Warsaw Centre) i Borys Jastrzębski (Akademia Leona Koźmińskiego).

Ocena przygotowanych dodatków

Podczas finałowej gali raporty oraz prezentacje finałowe uczestników Hackathonu oceniało Jury w składzie:
– Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego.

– Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium

– Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT TAURON Polska Energia S.A.

– Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Gospodarki Obiegu Zamkniętego TAURON Polska Energia S.A.

– Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID–Warsaw Centre

– Borys Jastrzębski, Przedstawiciel Akademii Leona Koźmińskiego

– Ewa Kołodziejczyk, Industry ExecutiveEducation Microsoft

– Iwona Cieślak, Członek Zarządu Finanse i Inwestycje Kozminski Business Hub

W Komisji znalazły się więc osoby wybrane przez organizatora i partnerów Hackathon EcoCraft.

Kurs na odpowiedzialną przedsiębiorczość

Prezentacje konkursowych projektów poprzedziła rozmowa przedstawicieli Partnerów wyzwania. 

Wzięli w niej udział:

– Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON Energia Polska S.A.

– Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium 

– Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID–Warsaw Centre

– Ewa Kołodziejczyk, Industry ExecutiveEducation Microsoft

Dyskusję moderował Rene Helmans z Biura Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozmówcy i rozmówczynie opisywali rozwijający się prężnie w polskim biznesie pozytywny trend. Coraz więcej dużych i mniejszych przedsiębiorstw bierze pod uwagę w swoich strategiach Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spółki rozpoznają swój potencjał w obszarze dokonywania koniecznych zmian na rzecz wspólnej przyszłości. Uwzględniają swój wpływ na zmianę klimatu i mu przeciwdziałają. Dbają o dobrostan swoich pracowników. Wspierają organizacje charytatywne. Firmy stawiają na transparentność swoich działań i sięgają po coraz lepsze praktyki zarządcze.

Tym sposobem, duże spółki chcą odpowiedzieć na rosnącą świadomość swoich klientów. Oferować im nie tylko swoje produkty i usługi, ale też obietnicę wywierania pozytywnego wpływu na różne obszary ich życia. 

Nic więc dziwnego, że projekt EcoCraft po raz drugi z chęcią wsparli Partnerzy ze świata wielkiego biznesu. 

Nagrodzone zespoły

W finale udział wzięły trzy zespoły (choć pierwszy jednoosobowy): EcoMak, VerdeCraft, Giga Blocks Incorporated. Wyniki ogłosił przewodniczący jury Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A.

Podczas Gali za wdrożenie swojego projektu każdy z zespołów otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 7000 zł.

Zwycięski projekt EcoMak wprowadza do gry Punkty Zanieczyszczenia, które mają motywować graczy do dbania o środowisko. Nieekologiczne decyzje graczy będą odzwierciedlać otrzymane Punkty Zanieczyszczenia. Im ich więcej, tym gorsze staną się warunki do życia w środowisku gry. Największa możliwa do otrzymania liczba Punktów Zanieczyszczenia uniemożliwia dalszą grę w zniszczonym świecie. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Banku Millennium.

Zespół VerdeCraft stworzył wtyczkę, która po pierwsze wprowadza do świata Minecraft kwestię zanieczyszczeń wynikających z emisji CO2, a następnie proponuje sposoby, dzięki którym tych zanieczyszczeń można uniknąć, np. poprzez produkcję energii jądrowej. Dodatek dołącza do gry elementy związane z budową elektrowni atomowej, takich jak: uranowe ogniwo paliwowe, reaktor uranowy, turbiny wodne i inne. W przypadku tej wtyczki gracze również muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swoich nieekologicznych działań, takimi jak topnienie lodu, pożary, odczuwane nudności. Nagroda została wręczona przez przedstawicieli TAURON Polska Energia S.A.

Zespół Giga Blocks Incorporated opracował wtyczkę wdrażającą system zanieczyszczeń i związane z nim systemy grzewcze. Wtyczka bazuje na mapie zanieczyszczeń. Dane zebrane na podstawie działań gracza zbiera się i przedstawia w formie mapy ciepła, którą można skalować i reprezentować w grze. Wyspy ciepła i ich negatywne skutki, takie jak smog, nudności, dokuczliwy upał, można zmniejszać przez proekologiczne działania. Gracze są w ten sposób zachęcani do sadzenia drzew i trawy, używania alternatywnych źródeł energii np. paneli słonecznych. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Microsoft.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia

– EcoCraft to fantastyczna impreza. Jako jurorka byłam pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanych projektów, ogromnej pracy włożonej w ich przygotowanie,  zrozumienia przez uczestników zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz umiejętności przeniesienia ich do świata Minecrafta. Proekologiczne rozwiązania które zaproponowali zwycięzcy, obrazujące działania wpływające na środowisko zarówno negatywnie jak i pozytywnie, mają w mojej ocenie dużą wartość edukacyjną dla graczy. Emocje związane z prezentacją konkursowych rozwiązań poprzedzone były panelem o różnorodnych kwestiach związanych z ESG, a zwłaszcza edukacji w tym zakresie. Z mojego punktu widzenia ESG ma ogromne znaczenie dla polskich firm, a korzyści związane z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju są dla nich „samym dobrem”. Warto też pamiętać o szczególnej roli banków w zapewnieniu finansowania inwestycji na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki. Zielone inwestycje są niezbędne, by wyhamować proces negatywnych zmiany klimatu – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.              

Hackathon EcoCraft łączy ambicje technologiczne ALK z naszym planem zrównoważonego rozwoju oraz inwestowaniem w przedsięwzięcia I partnerstwa, które za pomocą wschodzących technologii zwiększają wiedzę I zaangażowanie w SDGs – Prorektor ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

– Każde wydarzenie promujące technologię i stawiające w centrum człowieka oraz podstawowe wartości, jakimi bez wątpienia jest transformacja klimatyczna, jest warte wsparcia autorytetem naszego patrona Stanisława Lema, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć organizację Hackathony – podsumował Dr Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema

Bardzo cieszymy się, że projekt taki jak EcoCraft, promujący ochronę klimatu i zmniejszenie zanieczyszczenia, dociera tam, gdzie spędzają czas młodzi ludzie. Jak w każdych zmianach społecznych trzeba korzystać z przyzwyczajeń, w tym przypadku nawyków użytkowników Minecrafta, a nie ignorować ich czy z nimi walczyć. Z perspektywy Kozminski Business Hub, zawsze wspieramy skuteczne i efektywne działania. Już cieszymy się na trzecią edycję EcoCraft, którą tak jak teraz będziemy wspierać organizacyjnie – Jan Dąbrowski, CEO Kozminski Business Hub

Partnerzy wydarzenia
Partnerzy merytoryczni

Skontaktuj się z nami!

KOZMINSKI BUSINESS HUB

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

NIP: 1132925416

info@kozminskihub.com